A magyar nemzet problémáját meg lehet oldani

Trianon

Trianonra emlékezett a Munkáspárt

Trianonra emlékezni minden magyar ember kötelessége. A nemzet fájdalmát továbbadni gyermekeinek minden magyar apa és magyar anya kötelessége. Tenni és küzdeni Trianon következményeinek felszámolásáért minden tisztességes magyar politikus kötelessége. – jelentette ki Thürmer Gyula a Munkáspárt trianoni megemlékezésén Szolnokon.

Meggyőződésünk, hogy a magyar nemzet problémáját történelmi távlatokban meg lehet oldani. Létrejöhetnek olyan körülmények, amelyek lehetővé teszik az igazságos, etnikai határok megteremtését a Kárpát-medencében. Támogatunk mindent, ami közelít a történelmi célhoz. Támogatjuk a külföldön élő magyar nemzeti közösségek önrendelkezési jogát! Székelyföldnek joga van az autonómiához. A kárpátaljai magyarságnak joga van autonómiához.

Nem támogatunk semmit, ami távolít a történelmi céltól. Nem támogatjuk az EU migránspolitikáját. Az EU a valóságos nemzeti problémák megoldása helyett új problémákat hoz létre, elvonja Európa népeinek és nemzeteinek energiáját.

Nem támogatjuk a NATO háborús készülődését. A háborús programok, a katonai konfliktusok háttérbe szorítják a mi nemzeti érdekeinket, és csak a nagyok érdekei érvényesülhetnek.

A történelmi tévedések és bűnök felszámolásához időre és türelemre van szükség. A kínai nép soha sem mondott le arról, hogy egy országban tudja a szétszakított nemzetet. Hongkong és Makaó visszakerült Kínához, és idő kérdése Tajvan visszatérése.

Oroszország 2014-ben visszacsatolta az orosz többségű Krím-félszigetet. Legújabb kori példát mutatott a határok etnikai alapú átrendezhetőségére.

A beszéd teljes szövegét az alábbiakban olvashatják:

Thürmer Gyula,
a Munkáspárt elnökének beszéde
(Szolnok, 2016. június 4.)

Tisztelt jelenlévők!

Kedves Barátaim!

Június 4-e gyásznap a magyar nép életében. 1920. június 4-én párizsi idő szerint 4 óra 24 perckor Alexandre Millerand francia miniszterelnök megnyitotta a magyar békeszerződés aláírási eseményét. A magyar meghatalmazottak, Bénárd Ágost miniszter és Drasche-Lázár Alfréd rendkívüli követ, majd a győztes hatalmak képviselői aláírták a trianoni dokumentumot. Húsz perc múlva a történelmi Magyarország megszűnt létezni.

Olyan világban nőttem fel, amelyben nem volt szokás Trianonról beszélni. De azért legyünk őszinték: tilos sem volt. A Fazekasba jártam, és harmadik után osztályfőnökünk elvitt bennünket Erdélybe. Nem dicsérték meg érte tanár urat, de nem is esett bántódása.

Végig jártuk Erdélyt. Egy kis faluban a helyi magyarok odajöttek a buszunkhoz és sírtak. Nem kértek semmit, nem mondtak semmit, csak sírtak. Örökre megértettem, mit jelent a nemzet szétszakítása.

Két éve eljutottam Versailles-ba. Hosszan kerestem a Trianon-palotát, és még tovább azt a termet, ahol a trianoni békediktátumot aláírták. Sehol egy felirat, sehol egy virág, sehol egy szó. Franciaország, az Európai Unió, Európa nagyjai túlléptek Trianonon.

Ha tehetném, én kiírnám a Trianon-palota kapujára: Emberek, álljatok meg! Itt alázták porig a magyar nemzetet. Itt osztották meg a magyar nemzetet, hogy soha se legyen egységes és erős.

Sajnos nem tehetem, ezért mindenütt elmondom, ahol tehetem:

Trianonra emlékezni minden magyar ember kötelessége. A nemzet fájdalmát továbbadni gyermekeinek minden magyar apa és magyar anya kötelessége. Tenni és küzdeni Trianon következményeinek felszámolásáért minden tisztességes magyar politikus kötelessége.

Trianon nem egyszerűen történelmi kérdés, hanem napjaink problémája is. Az igazságtalan békeszerződés következtében napjainkban is több mint 2 millió honfitársunk él idegenben. Trianon nem csak egy szomorú történelmi esemény, hanem 2 millió ember mindennapjait érintő probléma.

Öröm számunkra, hogy a Munkáspárt Jász-Nagykun-Szolnok megyei szervezete immáron hagyományosan megemlékezik Trianonról. Még nagyobb öröm, hogy a munkáspárti fiatalok aktívan bekapcsolódtak az emlékezésbe. Fontosnak tartják, kötelességüknek tekintik, hogy elmondják a munkáspárti fiatalok véleményeit, érzéseit.

Barátaim!

A Munkáspárt megemlékezett az első világháború kitörésének 100. évfordulójáról. Számos városban és faluban virágot helyeztünk el a hősi emlékműveknél. Igen, a magyar katonák hősök voltak. Tisztességgel, becsülettel küzdöttek.

Nem ők tehettek arról, hogy vezetőik értelmetlen háborúba küldték őket. Az első világháború Európa tőkés hatalmainak küzdelme volt a piacok, az energiaforrások, az ipari központok, vagyis Európa újrafelosztásáért.

A háborút az Osztrák-Magyar Monarchia elvesztette. A győztesek, a francia, az angol tőke szabadrablást hirdetettek. Magyarország meggyalázása nem 1920-ban kezdődött, hanem 1919-ben. A nyugati hatalmak megengedték Romániának, hogy bevonuljon Budapestre és vigyen mindent, amit csak vinni tud. A királyi román hadsereget nem kellett kétszer biztatni. Nagyobb szégyen nem érhette a magyarságot.

A magyar uralkodó osztály 1914-ben háborúba taszította a magyar népet. 1919-ben a magyar uralkodó osztály nem védte meg a magyar népet sem a románokkal, sem a csehekkel szemben. Horthy Nemzeti Hadsereget szervezett, de nem a külső ellenség ellen, hanem a munkások és parasztok hatalma ellen.

A magyar népet csak a Vörös Hadsereg, csak a Tanácsköztársaság védte az ellenséggel szemben. Stromfeld Aurél és a magyar Vörös Hadsereg katonái hősök voltak. A magyar haza területi integritásáért küzdöttek, a hazát, a nemzetet szolgálták. Nem engedjük emléküket meggyalázni. Az első világháború áldozatai és hősei mellett ők is érdemelnek emlékművet, nekik is kijár a nemzet tisztelete és megbecsülése.

Barátaim!

A kérdés nem az, hogy emlékezünk-e Trianonra. A kérdés az, hogy mi teszünk ellene. A közhiedelemmel ellentétben, nem az a probléma, hogy elcsatolták a Magyar Királyság nemzetiségek által lakott területeit, hanem az, hogy a nemzetiségek által lakott területeken túl, színmagyar területeket is elcsatoltak.

Horthy Miklós, akinek ma szellemi mauzóleumát egyre határozottabban építik, rossz döntéseket hozott Trianon ügyében.

Horthy igent mondott Hitlernek. Németországtól várta Trianon revízióját. Hitler visszaadta az elcsatolt ország egy részét, de ennek ára volt. Horthy az orosz fronton elesett magyar katonákkal fizetett a németeknek.

Horthy nemet mondott Sztálinnak Pedig a Szovjetunió világossá tette: nincs területi követelése Magyarországgal szemben. Ha a magyar kormány nem lép be a háborúba, Magyarország visszakaphatja a Trianonban elvett területeket.

1947-ben a párizsi békében a románok jártak jól, aki időben kiugrottak a háborúból. A magyar tőkésosztály rossz döntései miatt Trianon felülvizsgálata évtizedekig lekerült a napirendről.

1990 után új változások indultak a világban, melyek felülírták 1945 következményeit. Immáron nem volt igaz, hogy a második világháború utáni határok sérthetetlenek, hiszen átrajzolták őket. Az EU határait kitolták Ukrajnáig és Szerbiáig. A Balkánon európai háború folyt a magyar tőkésosztály részvételével.

Számtalan lehetőség lett volna kierőszakolni Trianon felülvizsgálatát. A magyar uralkodó osztályok nem tették meg.

Mi, a Munkáspárt elítéljük a magyar uralkodó osztály látszathazafiságát, történelmi tehetetlenségét.

Elítéljük, hogy a magyar kormányok úgy szavazták meg Románia felvételét az EU-ba, hogy semmit sem tettek Trianon ellen. Ukrajna, Szerbia feltétel nélküli felvétele az EU-ba elvágná az utat Trianon következményeinek felszámolása előtt.

Elítéljük az olyan követeléseket, amelyek az „ezeréves határok” visszaállítására vonatkoznak. Elítéljük az olyan lépéseket, amelyek azt a látszatot keltik, mintha Erdély vagy a Vajdaság Magyarország része lenne.

A történelmi tévedések és bűnök felszámolásához időre és türelemre van szükség. A kínai nép soha sem mondott le arról, hogy egy országban tudja a szétszakított nemzetet. Hongkong és Makaó visszakerült Kínához, és idő kérdése Tajvan visszatérése.

Oroszország 2014-ben visszacsatolta az orosz többségű Krím-félszigetet. Legújabb kori példát mutatott a határok etnikai alapú átrendezhetőségére.

Meggyőződésünk, hogy a magyar nemzet problémáját történelmi távlatokban meg lehet oldani. Létrejöhetnek olyan körülmények, amelyek lehetővé teszik az igazságos, etnikai határok megteremtését a Kárpát-medencében. Azon kell dolgozni, hogy a nemzetiségi ellentétek elsimuljanak, és a térség népei végre megbékéljenek egymással.

Támogatunk mindent, ami közelít a történelmi célhoz. Támogatjuk a külföldön élő magyar nemzeti közösségek önrendelkezési jogát! Székelyföldnek joga van az autonómiához. A kárpátaljai magyarságnak joga van autonómiához.

Nem támogatunk semmit, ami távolít a történelmi céltól. Nem támogatunk olyan nagyhatalmi döntéseket, amelyekkel nemzetek ősi földjét veszik el. Magyarország ne támogassa Koszovó végleges elszakítását! Koszovó Szerbia elidegeníthetetlen része.

Nem támogatjuk az EU migránspolitikáját. Az EU a valóságos nemzeti problémák megoldása helyett új problémákat hoz létre, elvonja Európa népeinek és nemzeteinek energiáját.

Nem támogatjuk a NATO háborús készülődését. A háborús programok, a katonai konfliktusok háttérbe szorítják a mi nemzeti érdekeinket, és csak a nagyok érdekei érvényesülhetnek.

Barátaim!

Tisztelegjünk ma egy szál virággal a nemzet hősei előtt!

Emlékezzünk a múltra, küzdjünk a jövőért!

Éljen Magyarország!