Védjék meg a Bolivári forradalmat!

A venezuelai nagykövet fogadja a Munkáspárt küldöttséget

A múlt szombaton a Bolivári Venezuelai Köztársaság nagykövetségének meghívására szolidaritási gyűlést tartottak a nagykövetség épületében. Raúl Betancourt Seeland nagykövet szavai szerint azok a szervezetek jöttek össze, amelyek szolidárisak a venezuelai forradalommal, Nicolás Maduro Moros elnökkel, és támogatják a venezuelai nép ügyét.  A Jelen volt Julio César Cancio Ferrer, a Kuba Köztársaság nagykövete is. Az ünnepségre a Munkáspárt népes csapatot küldött az Elnökség tagja, a budapesti munkáspárti elnök Kajli Béla vezetésével.

Az USA támogatja az ellenforradalmi erőket

Raúl Betancourt Seeland nagykövet elmondta, hogy a forradalom ellenfelei háborút folytatnak az ország törvényes elnöke ellen. A céljuk az, hogy megdöntsék az elnököt, aki a Bolivári forradalom törvényes biztosítéka. Folyik a gazdasági háború, mesterséges hiányt keltenek az áru-és energiaellátásban. Mint ismeretes, a tavaly december 6-i parlamenti választásokat az ellenzék nyerte meg, és igyekeznek a venezueali parlamentet felhasználni az elnök hatalmának, jogköreinek, szolgálati idejének korlátozására. A venezuelai ellenforradalmi erők akcióit minden eszközzel segíti az USA.

A Munkáspárt a bolivári forradalom, a venezuelai nép mellett áll

A rendezvényen Kajli Béla ismertette a Munkáspárt álláspontját. A Munkáspárt határozott és világos álláspontja, az elhangzott beszéd nagy sikert aratott. A Munkáspárt tagjai számára mindig nagy megtiszteltetés részt venni a Bolivári Venezuelai Köztársaság rendezvényein.  Mondotta. Köszönjük, hogy ma is együtt lehetünk venezuelai barátainkkal.

Nagykövet úr az elmúlt években nagyon sokat tett azért, hogy mi, magyar dolgozó emberek megismerjük a Bolivári Forradalom eszméit, a venezuelai társadalom forradalom átalakításában elért sikereket, de egyúttal a forradalmi út nehézségeit is. Sok filmet láthattunk, venezuelai dalokat ismerhettünk meg, venezuelai emberekkel találkozhattunk.

Engedje meg, Nagykövet úr, hogy a Munkáspárt nevében köszönet mondjak az Ön munkájáért.

Sajnáljuk, hogy a magyar társadalomban még mindig keveset tudnak Latin Amerikáról és az Önök országáról.

Sajnáljuk, hogy a magyar-venezuelai kapcsolatok még nem érték el azt a szintet, amelyet megkövetelnének a magyar és a venezuelai nép nemzeti érdekei.

A Munkáspárt támogatja a magyar kormány „déli nyitás” politikáját, és szilárdan valljuk: a déli nyitásnak más latin-amerikai országok mellett ki kell terjednie a szocialista Kubára és a Bolivári Venezuelára is.

A Magyar Munkáspárt szolidáris a venezuelai nép forradalmi harcával.  Pártunk elnöke, Thürmer Gyula elvtárs, aki személyesen is ismeri Venezuelát, külön is megkért, hogy elmondjam: mi Chávez és Maduro elnök mellett állunk. Mi a bolivári forradalom mellett állunk. Mi a venezuelai nép mellett állunk.

A Magyar Munkáspárt ma a parlamenten kívül a legnagyobb politikai párt. Szeretnénk sokat tenni Önökért. Teszünk is, de tudjuk: ez kevesebb annál, mint, amit szeretnénk és kevesebb annál, mint, amire szükség lenne.

Mégis mivel tudjuk az Önök harcát segíteni?

Mindenekelőtt azzal, hogy elmondjuk az igazságot a Bolivári forradalomról. A nicaraguai költő és nagyszerű forradalmár Ernesto Cardenal mondta:

Latin-Amerikában új forradalom zajlik, a venezuelai. Elhallgatott forradalom, amelyről a latin-amerikai lakosság többsége nem tud, mert a világ nagy tömegkommunikációs rendszereit kezükben tartó nemzetközi konzorciumok így döntöttek. A venezuelai forradalom szembe megy érdekeikkel, ezért nem beszélnek róla a világban. Amikor a nagy félretájékoztatási médiumok egyáltalán megemlítik Venezuelát, akkor csak az ellenzékről beszélnek, vagy megpróbálják nevetségessé tenni, kigúnyolni Chávez elnököt. A venezuelai forradalomról soha nem ejtenek egyetlen szót sem.”

Sajnálatosan igaz ez Magyarországra is. A magyar média is elhallgatta és elhallgatja, hogy Venezuelában forradalom zajlik. A magyar tőkésosztály dühíti, hogy a venezuelai nép, Chávez és Maduro elnök Simon Bolívar álmát tette kormányprogrammá,

Segítenünk azzal, hogy igyekszünk megértetni a magyar emberekkel a bolivári forradalom jelentését és értelmét.

Mit mondott maga Chávez elnök:

Bolívar  állította azt, hogy a törvényeket azért hozzák, hogy egyenlőséget teremtsenek, és hogy az a legjobb kormányzási rendszer, amely népének a lehető legnagyobb mértékű boldogságot hozza.  Így alakult ki a bolívarianizmus mint forradalmi ideológiai alternatíva.

Másként nevezünk sok dolgot, de ugyanazt álmodjuk a jövő társadalmáról. Chávez elnök emlékezett vissza valahol első találkozójára Fidel Castróval. Fidel azt mondta neki:

"Önök Venezuelában az emberi méltóságért, az egyenlőségért folytatott harcukat bolívarianizmusnak nevezik, mi itt szocializmusnak hívjuk. Önök bolívarianizmusnak nevezik, és én egyetértek; sőt, akkor is egyetértenék, ha netán kereszténységnek hívnák.”

Igen, ez a mi álmunk is, a magyar kommunisták álma is.  Élhető országot, közösségi társadalmat teremteni, olyan világot, ahol nem a pénz számít, hanem az ember. Ez a mi programunk, ez a mi a alternatívánk Magyarország számára.

Segíteni akarunk Önöknek. De legfőképpen azzal tudunk segíteni, hogy idehaza harcolunk közös ellenségünk, a tőke, pénz uralma ellen.  A Magyar Munkáspárt 26 éve következetesen halad ezen az úton. Nem adtuk el magunkat a tőkéseknek, pedig csábítottak. Nem vállalkoztunk állforradalmi kalandokra, mert tudjuk: a baloldali szélsőségek tönkre teszik a forradalmat.

Kitartóan magyarázzuk népünknek, hogy a kapitalizmusban lehet reformokat csinálni, lehet egy kicsit javítani az életükön. De a dolgozó élete csak akkor fog gyökeresen jobbra fordulni, ha a politikai hatalom a dolgozók kezében lesz. Ha a dolgozók veszik tulajdonba a gyárakat, a bankokat, a médiát, ha ők osztják el az ország pénzét.

Nagykövet Úr!

Kívánjuk: védjék meg a Bolivári forradalmat!  Legyen erejük leküzdeni a tőkés ellenforradalom támadását! Legyen továbbra is szembenézni a külföldi és hazai ellenségekkel!  Szeressék a hazájukat olyan forrón, mint azt az Önök nemzeti hőse, Josefa Camejo  tette! A Magyar Munkáspárt Önökkel volt, Önökkel van és Önökkel marad.