Jobb életet akarsz, küzdj a pénz uralma ellen!

Jobb életet akarsz, küzd a pénz uralma ellen!

Az Európai Kommunista és Munkáspártok Kezdeményezésének üzenete

Tiszteljük a munkásosztály és a világ munkásainak küzdelmét!

Kommunista pártokként nem csak egy ünnepnek tartjuk május elsejét, nem csak egy évente megrendezendő eseménynek, hanem a proletár szolidaritás és a munkásosztály küzdelme nemzetközi napjának.

Kommunista nőkként és férfiakként büszkék vagyunk az eszménkre, értékeinkre és ideáljainkra, küzdelmünkre, amelyet a társadalmi fejlődését, a népek jogaiért, az emberiségnek a kapitalizmus igája alóli felszabadításáért vívunk.

Napjainkban a munkásosztály és a dolgozó tömegek szemtanúi, és elsődleges elszenvedői a kapitalista rendszer mély gazdasági és társadalmi válságának. A következmények őket érintik a legfájdalmasabban.

A kapitalizmus eredménye a romló munkakörülmények, a bérek megkurtítása, munkanélküliség, bizonytalanság és szegénység, az osztályellenállás egyre durvább elnyomása. A kapitalizmus a felelős az imperialista háborúkért és katonai beavatkozásokért, amelyeket hamis indokokkal indítanak, hogy irányítsák a piacokat és megszerezzék az erőforrásokat, különösen az energiahordozókat.

Ez a tény napjainkban még nyilvánvalóbbá válik. Az imperialista háborúk és agressziók vérontáshoz és nyomorhoz vezetnek, amely elől migránsok tömegei menekülnek.

A kommunisták vezető szerepet játszanak az imperialista háborúk elleni küzdelemben, megvédik a nemzetközi harc elvét, a munkásosztály egységéért  – függetlenül nemzetiségtől és vallástól –, valamint a dolgozói és szociális jogokért harcolnak.

Május elsején a kommunisták arra szólítják a munkásosztályt, a munkásokat, hogy erősítsék tömeges megmozdulásaikat, fokozzák az osztályharcot a tőke, annak politikai képviselői, valamint a NATO, az Európai Unió és más imperialista szövetségek emberellenes politikája ellen.

A kommunisták megerősítik a munkásosztály, mint a javak létrehozójának vezető szerepét, hangsúlyozzuk annak történelmi és társadalmi szükségességét, hogy forradalommal legyőzzük a kapitalizmust, és olyan társadalmi rendet építsünk, ahol a javak azoké, akik megtermelik azt és a politikai hatalom a nagy többségé: a munkásosztályé és szövetségeseié.

Nyíltan és határozottan kimondjuk, a mi célunk egy olyan társadalom, ahol az emberek nem zsákmányolnak ki más más embereket, ahol nincsenek imperialista háborúk, éhezés, munkanélküliség és nyomor.

Egy olyan társadalomért harcolunk, amelynek alapja a munkások hatalma, a termelőeszközök társadalmi tulajdonba vétele, a tudományos központi tervezés, a valódi demokrácia – egy társadalom, amely az emberek jelenlegi igényeit elégíti ki.

Nemzetközi szolidaritásunkat fejezzük ki a munkásosztály iránt, bárhol és harcolnak a jogaikért és a jövőjükért.

Éljen soká május elseje!

További információk: http://initiative-cwpe.org/