Kuba népe győzni fog

Fidel Castro

Havannában befejeződött a Kubai Kommunista Párt 7. Kongresszusa. A négy napos fórum döntött a kubai gazdasági és társadalmi fejlődés új modelljéről. A változtatásokat fokozatosan, a nép egyetértésének mértékében kívánják valóra váltani. A cél a virágzó, fenntartható és visszafordíthatatlan szocialista társadalom felé való haladás. A kongresszus kizárt mindenfajta visszatérést a kapitalizmushoz, elvetette a sokkterepiák alkalmazását. Megerősítette, hogy Kubában senki sem maradhat segítség nélkül, ha bajba kerül.

A kongresszus úgy döntött, hogy a Központi Bizottságnak évente legalább kétszer üléseznie kell. A kongresszus elvi állást foglalt személyi kérdésekben is. E szerint az 1959-es forradalom történelmi részvevőinek csak egy korlátozott csoportja marad a vezetés tagja, tekintettel előrehaladott életkorukra. A következő öt évben fokozatosan és rendezett formában kell átadni a vezetői funkciókat a fiatalabb nemzedékeknek, és a folyamatot a Kubai KP 8. Kongresszusán kell lezárni 2021-ben. A jövőre nézve meghatározzák azokat a párt-és állami funkciókat, amelyeket legfeljebb 70 éves korig lehet betölteni.

A kongresszus a párt első titkárává választotta Raúl Castrot (84 éves), aki kijelentette: feladatom a kubai szocializmus védelme, megőrzése és tökéletesítése, a kapitalizmushoz való visszatérés megakadályozása.

Helyettese az ugyancsak a forradalmi nemzedékhez tartozó José R. Machado Ventura (85 éves)

A kongresszus megválasztotta a 142 fős Központi Bizottságot. Az operatív irányítást végző Politikai Bizottságnak 17 tagja van, közülük 5 fő eddig nem volt a pártvezetés tagja. Köztük van a kubai szakszervezeti mozgalom, a nőmozgalom vezetője, Kuba egészségügyi minisztere, az informatikai egyetem rektora, és világhírű biotechnológiai intézet helyettes vezetője.

A kongresszus utolsó napján megjelent Fidel Castro, a kubai párt történelmi vezetője, aki az idén augusztusban tölti be kilencvenedik életévét. Azért lettem kommunista, mondta, mert nem akarok olyan társadalmat, ahol az egyik embernek minden, a másiknak semmi. A forradalom elvei mellett ki kell tartani, és a kubai nép győzni fog.