Támogatjuk a pedagógusok harcát!

Thürmer Gyula

A Magyar Munkáspárt támogatja a pedagógusok február 13-ra meghirdetett tüntetését. Az oktatási rendszerben sok gond van. A pedagógusok sok problémával küzdenek. A hatalommal nincs érdemi párbeszéd. Jogos, hogy a pedagógusok az utcán adnak hangot elégedetlenségüknek.

A Munkáspárt felhívja pedagógus tagjait: mindenütt vegyenek részt a pedagógusok felvilágosításában és mozgósításában!

A szocializmustól jól működő oktatási rendszert örököltünk. A pedagógusnak volt társadalmi rangja, anyagi biztonsága, középosztálynak megfelelő életszínvonala. Biztos értékrend volt, rendes iskola, normális munkafeltételek. A kapitalizmus ezt a rendszert verte szét.

2013-ban az oktatásra a GDP 3.9 százaléka ment. Kevesebb, mint korábban, kevesebb, mint más országokban. Az oktatás csak részben ingyenes, és a járulékos költségek jelentősen nőnek. A szegények gyerekei egyre kevésbé tanulhatnak. Az általános műveltség szinte zuhan. A pedagógusok társadalmi és anyagi helyzete rohamosan romlik.

Az oktatási rendszert az elmúlt 26 évben uralkodó kormányok tették tönkre. Az Antall kormány nagy múltú iskolákat adott vissza az egyháznak, a többi iskola működését az önkormányzatokra bízta. A Horn kormány az oktatást piaci szereplővé tették. Kvótákat határoztak meg annak érdekében, hogy kevesebb iskola, kevesebb pedagógus több gyereket tanítson. A Medgyessy-Gyurcsány kormány bevezette a kétszintű érettségi rendszert, melyben fölöslegessé válik a tanár, buta marad a gyerek, és egyre jobban meg vannak terhelve mindketten. A Fidesz kormány csorbította az igazgatók és a nevelőtestület önállóságát.

A pedagógusok harca csak akkor lesz eredményes, ha a lényegre, a tőkés rend elleni harcra koncentrálnak. Ha harcukat nem rendelik alá valamelyik parlamenti párt érdekeinek. Ha szakmai és egyéb részletkérdésekben adott engedményekkel nem engedik leszerelni, megosztani a pedagógusokat. A Munkáspárt felhívja a szakszervezeteket, a pedagógus társadalmat: legyenek bátrak, folytassák harcukat!

A Munkáspárt demokratikus, világi, állami, ingyenes oktatást akar. Ez és csak az számolná fel azokat a károkat, amelyeket a kapitalizmus okozott, és ami ellen a pedagógusok most tiltakoznak. Az oktatás csak akkor javítható, ha a GDP 10 százalékát az oktatásra költenénk. A Munkáspárt úgy véli: a kötelező oktatás ideje 12 év legyen! A tankötelezettség a 18. életévig tartson! Ingyenes szakképzést akarunk az elhelyezkedés segítésére. Mindenki számára elérhetővé kell tenni az értékes kulturális termékeket. Széleskörű tömegsportra és iskolán kívüli nevelési formákra van szükség.

Budapest, 2016. február

Munkáspárt Elnöksége