Mi oldhatja meg a menekültválságot?

Pavol Suško

A menekültkérdés foglalkoztatja Európa más kommunista és munkáspártjait is. Az alábbiaknak részleteket közlünk abból az interjúból, amelyet Pavol Suško, a Szlovák Kommunista Párt (KSS) alelnöke adott a párt internetes honlapján.

Mi a KSS véleménye a menekültproblémáról?

A KSS álláspontját több alkalommal megfogalmaztuk. Világosan kifejtette álláspontunkat a KSS elnöke, Jozef Hrdlička is. A menekültválságért a felelősséget azok az or-szágok viselik, amelyek parlamentjei és kormányai létrehozták a válságot. Fogadják a menekültek ezek az országok, adjanak ők munkát, társadalombiztosítást a menekülteknek, és nem egy-két évre, hanem évtizedekre!

Véleménye szerint mely országok idézték elő a válságot?

A fő felelősök a volt gyarmattartó országok, amelyek évtizedeken át gyarmati sorsban tartották Afrika, Ázsia és Latin-Amerika országait. Kirabolták a természeti kincseiket, kihasználták a munkaerőforrásaikat. A válságért ugyancsak felelősek az Egyesült Államok és szövetségeseik az EU-ban. Ők együtt romboltak le olyan országokat, mint Irak, Líbia, Afganisztán, Tunézia, Szíria.

Elfogadja-e KSS a menekültek befogadására kiszabott kvótát?

A KSS ellenzi, hogy bárki megmondja, hogy hány menekültet kell befogadni. Először is, van saját alkotmányunk, saját törvényeink. Politikusaink lassan három évtizede folyamatosan azt hangoztatják, hogy szuverének és függetlenek is vagyunk. A másik ok, amiért elutasítjuk a kvótarendszert, ez Szlovákia valóságos helyzete. Szlovákia soha nem gyarmatosított egyetlen országot sem, nincs felelőssége a jelenlegi válság létrejöttében. A KSS mindig fellépett az ellen, hogy Szlovákia katonákat küldjön Irakba, Afganisztánba, Líbiába vagy bármilyen más országba.

Sok médium, újságírók sokasága arról beszél, hogy megsértjük a humanizmus, az emberiesség törvényeit, ha nem fogadjuk a menekülteket?

Hol voltak ezek az újságírók akkor, amikor előkészítették és megszervezték a volt Jugoszlávia bombázását? Hol voltak akkor, amikor rakétákkal lőtték, bombázták Irakot, Líbiát és Afganisztánt? Miért nem beszéltek akkor humanizmusról, amikor az USA és NATO civil lakosokat, köztük gyermekeket ölt meg? Mi soha sem mondtuk azt, hogy nem kell segíteni a segítségre szoruló embereknek. Ma a menekültek ilyenek. Mi azt akarjuk, hogy az éhezőnek legyen kenyere, a hajléktalannak lakása. De mindez csak pillanatnyi segítség. Olyan megoldásokat kell keresni, amely az „elsősegély” után hosszú távon rendezik a problémát.

Milyen megoldást kíván a KSS?

Meg kell szüntetni a létrejött „katasztrófa” okait. Meg kell szüntetni azokat az okokat, amelyek emberek millióit menekülésre kényszerítettek. A menekültek problémáit nehéz olyan országokban megoldani, ahol bonyolult a gazdasági helyzet, mások az erkölcsök, a kulturális sajátosságok, hagyományok. Mindenekelőtt meg kell szüntetni a háborút a menekültek országaiban. Segíteni kell ezeket az országokat abban, hogy munkahelyeket teremtsenek, felépítsék saját országukat összhangban saját történelmi hagyományaikkal. Segíteni kell a gazdaság, az oktatás, az egészségügy fejlesztésében. Az USA, a NATO és szövetségeseik hagyják abba a mostani akcióikat, ne telepítsenek fegyveres erőket és eszközöket a Föld minden pontjára!

Ön szerint reális ez a terv?

Természetesen reális. Annak idején például a szocialista országok jelentős segítséget adtak szegényebb országoknak, segítettek abban, hogy a sikeres országok szintjére emelkedjenek. Ezekben az országokban a közelmúltig működtek azok az üzemek, amelyeket a szocialista országok építettek. Épültek iskolák, kórházak és sok minden más is. Ez tény. Az akkori kormányok és parlamentek humanizmusa valóságos humanizmus volt, és nem hamis szerepjátszás, mint amit a mostani kormányok és parlamentek csinálnak. A fejlett országok ma a gazdagság és a technikai fejlettség olyan magas szintjén vannak, hogy nagyobb gond nélkül és hatékonyan meg tudnák oldani a mostani válságot.