A NATO-t fel kell oszlatni!

A NATO-t fel kell oszlatni!

Az Európai Kommunista Kezdeményezés nyilatkozata a NATO 70. évfordulóján

70 évvel ezelőtt, 1949-ben hozták létre az Észak-atlanti Szövetséget, a NATO-t. A cél az volt, hogy megfékezzék a szocializmus és a Szovjetunió ideológiai és politikai befolyását, katonai erejét, amely jelentősen megnőtt a II. világháború után. A NATO a kommunista ellenes erők egyik fő központja, az imperialisták szövetsége lett, amely a dolgozó osztályok befolyása növekedésének megállítását tűzte ki célul.

A szocializmust építő országok – válaszul a NATO katonai fenyegetésére, az ellenük irányuló katonai támadásokra, beleértve a nukleáris fenyegetést is – 1955-ben Varsóban aláírták a szocialista országok Barátsági, Együttműködési és Kölcsönös Segélynyújtási Szerződését.

A NATO volt felelős azért, hogy a NATO-tagállamokban bűnözőként kezelték a kommunistákat. A NATO szervezte a felszabadító mozgalmak elleni akciókat is. A NATO az imperializmus terjeszkedési politikájának eszköze volt. Politikai teret teremtett az ellenforradalmi erőknek, és ezzel elő segítette a tőkés rendszer politikai restaurációjára irányuló kísérleteket.

A NATO létrehozásának másik pusztító következménye a fegyverkezési verseny volt. A fegyverkezési verseny új hatalmas piacot teremtett a monopóliumok számára. Ugyanakkor a kapitalizmus ezáltal súlyos csapást mért a szocializmusra, mivel a szocialista országok jelentős forrásokat voltak kénytelenek elvonni a munkásosztály, a dolgozó emberek életszínvonalának növelésétől.

Az imperializmus fokozza agresszív fellépését Ukrajnában, a Balkánon, a Közel-Keleten, Ázsiában, Latin-Amerikában és a világ más országaiban. Az USA a NATO-tagságot használja fel arra, hogy szövetségesévé tegyen olyan országokat, mint Brazília és Kolumbia, ahol NATO-barát erők vannak hatalmon és ezáltal visszaállítsa az imperialista országok uralmát Latin-Amerikában.

A NATO ösztönzi a nacionalizmust, így növelve a balkáni népek kizsákmányolását. A Közel-Keleten kísérleteket tesznek arra, hogy új tömböt hozzanak létre az arab országokból Irán ellen, és a tőke érdekében megosszák az arab országokat.

A NATO legutóbbi csúcsértekezlete döntött a „védelmi kiadások” növeléséről. Ez világos felhívás minden tagállam felé, hogy emeljék a katonai kiadásaikat, és ezáltal többet vegyenek el a népek alapvető szükségleteink kielégítéséből. A NATO a nukleáris fegyverkezési verseny fokozásával veszélybe sodorja az emberiség jövőjét.

Az imperialista tőkés országok válsága mélyül. Ez fejeződik ki abban is, hogy fellazulnak az imperialista szövetségek, a néptömegek egyre negatívabban ítélik meg a kapitalizmust. Az EU-tagállamok szerződést írtak alá a Hosszú Távú Strukturális Együttműködésről (PESCO), azaz saját európai hadsereg felállításáról. Ez is a válság jele.

A NATO-val szemben sem Európában, sem másutt nem lehet alternatíva egy másik kapitalista katonai szövetség, egy másik tőkés „pólus” vagy „megváltó erő” létrehozása. A tőkés rendszer agresszivitásával szemben csak egy erő veheti fel a harcot, csak erő képes a békét megteremteni, ez pedig a szocializmus, a dolgozó osztályok testvéri szövetsége.

A NATO háborús szervezet, amely immáron hetven éve létezik. Ez a hét évtized telis-tele van hazugságokkal, zsarolással, gyilkosságokkal és tömeggyilkossággal. A hetvenedik évfordulón csak egy dolgot mondhatunk: a NATO-t fel kell oszlatni!

Az emberiségnek meg kell szabadulnia a béke és biztonság fő ellenségétől, az imperializmustól, és fel kell számolnia szervezeteit, a NATO-t, a PESCO-t, az Európai Uniót.

A kommunisták sohasem mondhatnak le a NATO elleni harcról, amely az ellenforradalom szervezete. Mi, az Európai Kommunista Kezdeményezés pártjai folytatjuk harcunkat a NATO-támaszpontok ellen, küzdünk azért, hogy elzavarjuk országainkból a NATO-t és intézményeit.  Minden megteszünk a bűnös szervezet felszámolásáért mielőtt még több szenvedést hozna az emberiségre. Folytatjuk harcunkat a szocializmusért, a kommunizmusért.

Le az imperializmussal! Éljen a szocializmus!

Az Európai Kommunista Kezdeményezés Titkársága