A Magyar Tanácsköztársaságról száz év múltán

A Magyar Tanácsköztársaságról száz év múltán

100 esztendeje, 1919. március 21-én kiáltották ki a Magyar Tanácsköztársaságot, az első magyar szocialista államot.

A Tanácsköztársaság volt az első munkásállam, amely az 1917-es oroszországi Októberi Forradalom győzelme után Európában létrejött. Ez volt az európai szocializmus legátfogóbb kísérlete, amelynek története máig érvényes tanulságokat hordoz.

A Tanácsköztársaság133 napig állt fenn. 1919 augusztusában a román és francia csapatok megszállták Magyarországot. A munkásállamot megdöntötték és helyébe tőkés kormány került.

A Tanácsköztársaság egyszerre volt a munkások, a dolgozók tőkeellenes programja és haza védelmének nemzeti programja. Reális projekt volt az ország újjáépítésére, széles tömegeknek kínált emberi életet, milliók számára nyitotta meg a társadalmi, kulturális felemelkedés lehetőségét. A Tanácsköztársaságnak sikerült az, ami senki másnak nem sikerült a 20. században: külső segítség nélkül foglalt vissza magyar területeteket.

1917 november 7-e, a Nagy Októberi Szocialista Forradalom a mi nemzetközi kötödésünk, a mi nemzetközi gyökerünk. 1919. március 21-e a mi hazai kötödésünk, a mi magyar gyökerünk.  Ellenfeleink a szocializmus múltját akarják lerombolni, kirángatni azokat a gyökereket, amelyekből ugyan ma még nem kelnek ki virágzó növények, de itt vannak, élnek.

Nekünk a Tanácsköztársaság azt jelenti, hogy a magyar munkások, dolgozók saját kezükbe vették sorsuk eldöntését. Megértették, hogy a szocializmus követhet el hibákat, de a legjobb kapitalizmus sem adhat a dolgozónak annyit, mint amennyit a szocializmus adhat.