Az ifjúmunkások és szakmai képzés helyzetéről

Az ifjúmunkások és szakmai képzés helyzetéről

Az Európai Kommunista Kezdeményezés közös nyilatkozata

A fiatalok munkanélkülisége az európai tőkés országokban továbbra is magas szinten áll. 2014 utolsó negyedévében az EU 28 országában megdöbbentő, 21,4%-os munkanélküliségi rátát mértek, az eurózónában pedig 23,2%-ot, s különösen kiugró Görögországban és Spanyolországban az 50% fölötti ráta. Általánosságban elmondható, hogy hasonló a helyzet a jelentősebb gazdaságokban az EU-n kívül is, így például Törökországban 20,4%, Oroszországban 14,5% Ukrajnában pedig 17,5%-os a fiatalok munkanélkülisége.

Már kristálytisztán látszik, hogy a piac sokat magasztalt „hatékonysága” és maga a kapitalista rendszer is képtelen hasznosítani a munkaerőt. Mivel a rendszer a profitot az ember elé helyezi, ezért képtelen az emberek érdekeit szem előtt tartva cselekedni. Ez tömeges munkanélküliséget eredményez nem csak a fiatalok körében, hanem a teljes népességen belül.

A tömeges munkanélküliséget a tőkések fenyegetésként és eszközként használják a munkásosztállyal szemben. A tőke szájíze szerint bevezették a mára hírhedtté vált „flexibilitást” – ami divatos szó a rugalmas munkakörülményekre -, eltörölték a kollektív szerződéseket, felszámolták a munka- és szociális jogokat, valamint a szakszervezeteket jogköreit. A szakszervezetek reformista vezetése, mely szociáldemokraták és jobboldali, konzervatív erők befolyása alatt áll, közreműködik ezen intézkedések foganatosításában, miközben a dolgozókkal az osztály-együttműködés elvét igyekszik elhitetni, ami gyakorlatilag annyit tesz, hogy ami jó a tulajdonosnak, a munkáltatónak, annak meg kell felelnie a dolgozónak is.

A növekvő termelékenység, a tudományos és technológiai haladás ellenére az utóbbi évtizedekben a fizetések reálértéke csökken, ami a dolgozókat érintő hatalmas kizsákmányolás eredménye, ugyanakkor a tőkések haszna nőttön-nő.

Fiatal dolgozók milliói kényszerülnek arra, hogy élethosszig tartó adósságokba verjék magukat csak azért, hogy elkezdjék önálló életüket, vagy pedig arra, hogy harmincas éveikig szüleikkel éljenek, hiszen az életkezdés költségei egyre csak emelkednek.

A fiatalok munkanélkülisége annyira jelentős része munkanélküli, hogy az európai kormányoknak sorra elő előálltak valamiféle „oktató” vagy „átképző” programokkal, melyeket részben az EU támogat (mint például az Ifjúsági Garancia), ami lényegében nem más, mint a munkanélküliek újratermelése. A kapitalisták szerte Európában hatalmas profitra tettek szert az ilyen programok által, azzal, hogy majdnem vagy teljesen ingyen dolgoztatnak a fiatal dolgozókat, hogy azok „tapasztalatot szerezzenek”.

Nincsenek illúzióink, a munkanélküliség a kapitalizmus természetéből fakad, annak természetes velejárója, mely felelős mindezekért a jelenségekért. Kizsákmányolja a munkásosztályt, hogy növelje a profitot. A rendszer elavult, belülről rothad, ez tisztán látható, és az emberek előtt egyetlenegy kiút áll: megdönteni a rendszert.

Az Európai Kommunista Kezdeményezés pártjai annak szentelik az erejüket, hogy újraélesszék a dolgozók, az ifjú munkanélküliek küzdelmét a szervezetettség erejével és a szakszervezetekkel. Harcolni fogunk egy olyan világért, ahol a teljes foglalkoztatottság nem álom, ahol a munkát tisztességesen megfizetik, ahol mindenki számára elérhető a teljeskörűen ingyenes oktatás, és harcolni fogunk azonnali intézkedésekért, melyek a munkanélküliek anyagi védelmét szolgálják.

Az ifjúmunkások és szakmai képzés helyzetéről