Munkáspárt programjai

A Magyar Munkáspárt 2019-es európai parlamenti választási programja

Fogjunk össze a jövőnkért

Támogatni kívánom anyagilag a Munkáspártot

Megjelent A Szabadság legújabb száma: Megjelent A Szabadság legújabb száma:

PayPal adomány

Levelezésem

Hírlevélre feliratkozás

Csatlakozz infólistánkhoz, ahol minden fontos információról értesülhetsz.

HÍRLEVÉLRE VALÓ FELIRATKOZÁSHOZ
Ide írd az e-mail címed:

Tegyünk rendet a fejünkben! 200 éve született Marx

Karl Marx

200 éve született Karl Marx. Mit köszönhetünk Marxnak? Nos, talán azt, hogy rendet tett a fejünkben. Nem általában az emberek fejében, hanem a munkájukból élő, dolgozó emberek fejében. Eszméket, eszmerendszert adott nekik, útmutatást arra, hogy miként változtathatják meg az életüket, miként teremthetnek olyan világot, ahol a dolgozó ember nem szolga, nem kiszolgáltatott, hanem saját sorsának ura.

Marxnak egy sokévszázados hitet kellett szétzúzni. Nemzedékek születtek és haltak meg abban a tudatban, hogy a világ olyan, amilyen. Megváltozhatatlan, hiszen tőlünk független erők, isten vagy istenek teremtették.

Marx mást mondott: a világ anyagokból van, az anyag pedig megváltoztatható. De ez önmagában még kevés lett volna, hiszen ezt mások is mondták. Marx hozzákapcsolta az emberi gondolkodás egy másik alapvető vívmányát, a dialektikát. A világ fejlődik, ellentmondások küzdelmén halad előre. A dialektikus materializmus filozófiai felfedezés volt, de nem csak az. Eszmei fegyver lett a dolgozó ember kezében. Nem kell belenyugodni sorsunkba, a világ megváltoztatható!

De vajon megváltoztatható-e a kapitalizmus? Vagy talán elérkeztünk az emberiség fejlődésének olyan magas szintjére, ahonnan már nincs hova menni? Minek is akarnánk változtatni, amikor a tőkés rend mindent megad? Gőzgépet, gőzhajót, vasutat Marx korában, internetet, okostelefont, mesterséges intelligenciát a mi időnkben.

Marx leleplezte a tőkés rend titkát. A tőke mindig több pénzt akar, ezért fejleszti a világot. De pusztít is mindent, ahol nem lát pénzt. Embereket, kultúrákat, a természetet.

Miért gazdagodik a tőkés? Azért, mert a dolgozó értéktöbbletet termel, amit a tőkés elvesz tőle. Ráadásul úgy, hogy mi ezt nem látjuk. A paraszt-jobbágy a saját termékének tizedét odaadta a földesúrnak, és még ingyen is dolgozott is a földesúr földjén. Tiszta és világos! De vajon a kecskeméti Mercedesben látod-e, hogy az általad termelt többletértéket elveszik tőled? Nem, nem látod. Ezért úgy gondolod, hogy ez így van rendjén. De nincs így! A kapitalizmus helyett lehet egy jobb világot teremteni, de csak úgy, hogyha ezt viszonyt megváltoztatod. Ha megfosztod s tőkést attól a lehetőségtől, hogy elvegye tőled az értéktöbbletet.

A világ majd megváltozik, jobb lesz. Ezt mondod te. De Marx mást mond: a világ nem fog önmagától megváltozni. A tőkés azért veheti el tőled az értéktöbbletet, mert övé a hatalom. Ő ül a parlamentben, ő hozza a törvényeket, övé a bíróság, a rendőrség, a hadsereg. És övé a média is, amivel naponta mossák át a te agyadat is.

A hatalmat el kell venni a tőkésektől, a milliárdosoktól. De nincs ebben semmi rendkívüli, hiszen a történelem osztályharcok története, a fejlődés az egyes osztályok egymás elleni küzdelmén keresztül megy végbe. Vagyis szervezkedj, proletár, szervezkedj a harcra, otthon és világméretekben! Ezzel vált teljessé az, amit Marx nekünk szánt. A dialektikus materializmus és a politikai gazdaságtan mellé megkaptuk az osztályharc elméletét, a tudományos szocializmust is.

A tőkés világ a dialektikus materializmust megbocsátja Marxnak, sőt dicséri is érte. Még a kapitalizmus gazdasági elemzését is elnézi neki. De itt vége is. A kapitalizmust megváltoztatni akaró Marx már nem kell neki, sőt tilalomfákkal veszi körbe. A marxtalanítás mindenütt megy Európában, de mifelénk az átlagosnál primitívebben és butábban. Nálunk Marx szobrait is száműzték a közterekről. Nincs könyvkiadó, amely kiadná Marxot. A média, az iskola a lelkét kiteszi azért, hogy nehogy újra rátaláljunk Marx fegyverére.

Amíg a fejekben, a fejünkben, és sok millió más ember fejében nincs rend, addig marad a kapitalizmus. Amíg nincs rend, mindig lesznek, akik elhiszik a Fidesznek, hogy a Nemzeti Együttműködés Rendszere felülírja a kapitalizmus törvényeit, a nemzet előrehaladása jegyében másodlagossá válik a tőkével rendelkező tőkés és a tőkével nem rendelkező dolgozó ellentéte.

És persze lesznek olyanok is, akik elhiszik, hogy a liberális kapitalizmus a világfejlődés új minősége. Elhiszik, hogy az ember szabadságát nem az hozza el, hogy leveti magáról a tőke, a pénz uralmát, hanem mondjuk az, ha szabadon fogyaszthat drogokat.

Amíg a fejünkben és sok millió más fejben zűrzavar van, nem lépünk be a szakszervezetekbe, mert elhisszük, hogy a múlt csökevényei és úgy sem lehet tenni semmit.

Amíg nem tesszük helyére a dolgokat, nem fogunk sztrájkolni, nem fogunk tiltakozni, mert elhisszük, hogy a tőkés a mi javunkat akarja és az ő sikere a mi sikerünk is.

Marx nem volt államférfi. Nem volt hatalma arra, hogy cselekvésre, harcra kényszerítse a dolgozó embereket. Mit mondhatott Marx? Én ideológiát teremtettem nektek, akiknek nem volt. Szellemi fegyvert adtam a kezetekbe! Használjátok!

Tegyünk hát rendet a fejünkben! S amikor rend lesz a fejünkben, és sok-sok millió dolgozótársunk fejében, akkor és csak akkor mondhatjuk: holnapra megforgatjuk az egész világot!

Thürmer Gyula