A középiskolás, egyetemista és ifjúmunkás fiatalok gondjairól

A középiskolás, egyetemista és ifjúmunkás fiatalok gondjairól

Az európai kommunista és munkáspártok Kezdeményezés együttműködési szervezetének közös nyilatkozata

Egy oktatási rendszer híven tükrözi azokat az értékeket, melyeken egy társadalom ideológiája nyugszik. Kifejezi az uralkodó osztály értékeit. Egész Európában az oktatási rendszer osztályalapon lett kialakítva. Ez a rendszer a kizsákmányolásra épülő társadalom fenntartásának egyik fontos eszköze maradt, míg az oktatásügy részletei, paraméterei már azokat a kis csoportokat szolgálják, melyek kezében a hatalom van. A legfőbb céljuk nem más, minthogy a dolgozó néptömegek gyermekeit az oktatás minden fázisában alárendeljék a kizsákmányolóiknak.

Ez a rendszer eredendően újratermeli az osztálykülönbségeket, hiszen arra tervezték, hogy ne csak fenntartsa, de mélyítse is ezeket.

Az oktatás egyre inkább azok kiváltsága lesz, akik készek azt megfizetni, és egyre jobban átjátsszák különböző szponzoroknak és támogatóknak, akik átvesznek bizonyos feladatköröket, nem ritkán még az oktatási tevékenységet is az iskolákban és egyetemeken egyaránt. Hatalmas eltérés tapasztalható egyes iskolák között minden téren. a tanulók háttere, a felhasználható források, az elérhető létesítmények terén, és a tanulók előrehaladásában is. Mindezek hátterében az osztály-hovatartozás áll.

A kormányok és az EU egészének népellenes politikája és a folyamatosan csökkenő állami támogatás, a tankönyvek és szálláshelyek óriási hiánya és a közlekedési, valamint étkeztetési helyzet arra kényszeríti a családokat, hogy hitelekért folyamodjanak, és ezzel elviselhetetlen terhet vegyenek a vállukra.

Az tananyag egyre inkább reakcióssá válik, ahogy az iskolai könyvek és egyetemi jegyzetek áltudományos ideológiai gondolatokkal és elszigetelt, töredékes ismeretekkel töredezett információkkal telítődnek. Ennek eredményeképp a fiatalok gondolkodási folyamatában és fejlődésében töredezettség érezhető. Történelmi torzításokkal támadják a munkás-népi mozgalmakat. Az oktatás minden szintjét áthatja a kommunista ellenesség, minden szinten támadják a létező szocializmust. A fiatalok már nagyon befolyásolható, érzékeny koruktól kezdve az EU propaganda hatása alatt állnak. Megmérgezik őket a versenyképesség, a profit, a vállalkozás, az „osztályösszefogás” hamis eszméi, melyek gondolkodásuk sarokköveivé válnak. Az egyetemi kutatást a monopóliumok szolgálatába állították, így szolgálva azok profithajhászatát.

Növekvőben van az a tendencia, hogy a munkásosztály és szegényebb hátterű családok gyermekei rákényszerülnek az iskola korai elhagyására, hogy rosszul fizetett, nehéz és hosszú órákig tartó robottal egészítsék ki a családi kasszát, így háttérbe szorítva iskolai előrehaladásukat. Ugyanekkor a „rugalmas munkakapcsolat” feltételei és a létszámcsökkentés szükségességét kívülről ráerőltetik az iskolákra, egyetemekre.

Az oktatásnak átfogónak és egyetemesnek, általánosnak kell lennie, megnövelt tartalommal, mindenkinek teljesen ingyen, nem csak állampolgároknak, de a menekültek és migránsok gyermekeinek éppúgy, mint a sajátos nevelési igényű diákoknak, óvodától egészen a doktorátusi képzésig, miközben az oktatáshoz szükséges technikai eszközöket, beleértve a könyveket és informatikai eszközöket, minden szinten, minden diák számára ingyenesen hozzáférhetővé kell tenni. Ez magában hordozza a gazdasági, üzleti tevékenységek megszüntetését az oktatás folyamatában. Minden személyi hiány, mely az oktatásügyben fellép, azonnal orvosolandó. Minden azonos képzettséggel rendelkező embernek azonos esélyeket kell teremteni!

Felszólítjuk Európa népeit, hogy még nagyobb lendülettel folytassák a küzdelmet gyermekeik átfogó és magasabb színvonalú oktatásáért! Küzdjenek a tőkés kormányok, az EU, az imperializmus, a nagytőke és a monopóliumok ellen, melyek ezen jogok legfőbb ellenségei!

2015 november 4