A szocialista Vietnamban tanácskoztak a kommunista pártok

A szocialista Vietnamban tanácskoztak a kommunista pártok

Hanoiban került sor a Kommunista és Munkáspártok 18. Nemzetközi Találkozójára. A vietnami házigazdák közleménye szerint 58 párt 109 küldötte, köztük 22 pártelnök és pártfőtitkár vett részt a tanácskozáson, amely a kommunista és munkáspártok legszélesebb nemzetközi fórumát, intézményét jelenti. Legutóbb Törökországban került sor hasonló találkozóra 2015-ben. A mostani találkozó külön érdekessége, hogy először került rá sor egy szocialista országban.

A találkozó részvevőit fogadta Nguyen Phu Trong, a Vietnami Kommunista Párt főtitkára. A küldöttségek felkeresték a vietnami párt alapítója. Ho Si Minh egykori otthonát.

A 18. Nemzetközi Találkozó közös felhívást fogadott el, amelyet teljes terjedelemben közlünk.

A Kommunista és Munkáspártok 18. Nemzetközi Találkozójának felhívása

“A tőkés válság és a imperialista támadás – a kommunista és munkáspártok stratégiája és taktikája a békéért, a dolgozók és a népek jogaiért, a szocializmusért vívott harcban” címmel 2016. október 28-30 között a Vietnami Szocialista Köztársaság fővárosában, Hanoiban sor került a Kommunista és Munkáspártok 18. Nemzetközi Találkozójára.

A kommunista és munkáspártok megvitatták a nemzetközi helyzetet, az emberiséget, a nemzeteket, a világ számos országa dolgozóit és népeit érő kihívásokat, különösen tekintettel az egyre súlyosbodó társadalmi-gazdasági és környezeti válságra, a világ számos részén tapasztalható növekvő bizonytalanságra, melyek okozója maga a kapitalizmus, a mély tőkés válság, az imperialista háborúk és beavatkozások, az úgy nevezett Iszlám Állam és más terrorista erők támogatása, a migrációs válság.

Hangsúlyozták, hogy a szocializmus jelenti az egyetlen valóságos alternatívat a növekvő gazdasági, társadalmi és ökológiai válsággal, a tőkés kizsákmányolással és barbársággal szemben.

Üdvözölték a világ dolgozóinak és népeinek küzdelmét a kapitalizmus és az imperialista témadásokkal szemben, a munkáért, a szociális és demokratikus jogokért, a nemek egyenlőségéért, a nemzeti függetlenségért és szuverénitásért, a békéért és a szocializmusért.

Hangsúlyozták az oroszországi Nagy Októberi Szocialista Forradalom történelmi jelentőségét, különös tekintettel arra, hogy 2017-ben ünneplik 100. évfordulóját.

Aláhúzták, hogy küzdelmüket lelkesítik a kommunista és munkáspártok által az elmúlt években elért sikerek és tapasztalatok.

A találkozó részvevői felhívják a kommunista és munkáspártokat, hogy lépjenek fel közösen és hatékonyan az alábbi irányokban:

Erősítsük a 21. századi szocializmus felépítésével kapcsolatos elméleti és gyakorlati munkát és véleménycseréket.

Működjenek együtt a Nagy Októberi Szocialista Forradalom 100. évfordulójának megünneplésében; szervezzenek közös akciókat. Emeljék ki, hogy e történelmi esemény új korszakot nyitott az emberiség történetében; a szocializmus hozzájárult a dolgozók és népek harcához az egyenlőségért, a békéért, a társadalmi haladásért, a szocializmusért.

Ünnepeljék meg Marx A tőke című műve megjelenésének 150. évfordulóját (2017).

Folytassanak véleménycserét a tőkés ideológiai és politikai támadásokkal szembeni stratégiájukról és taktikájukról, a kommunista és munkáspártok erősitésében, a dolgozó tömegek, a fiatalok, a diákok és nők megnyerésében szerzett tapasztalatokról, az antiimperialista harcról, a munkáért, a szociális jogokért, a szakszervezeti jogokért és a demokratikus szabadságokért, a szocializmusért vívott küzdelem tanulságairól.

Még határozottabban lépjenek fel a demokratikus szabadságok és jogok védelmében, az antikommunizmus és a megkülönböztetés minden formája ellen. Fejezzék ki szolidaritásukat Ukrajna és minden más ország kommunistáival, ahol üldözik, tiltják a kommunista pártokat. 2017. május 5-11 között, a náci fasizmus feletti győzelem évfordulóján (1945. május 9.) szervezzenek akciókat a fasizmus és a neonácizmus ellen.

Szélesítsék az antiimperialista frontot a békéért, az imperialista megszállás, a belügyekbe való beavatkozás, a NATO tevékenysége és kibővítése, az atomfegyverek, a militarizálás és katonai támaszpontok ellen, a konfliktus békés, igazságos, a nemzetközi jognak megfelelő rendezéséért folytatott harcban.

Akciókkal követeljék a Kuba elleni amerikai blokád megszüntetését, támogassák a palesztin nép jogát a szabad, szuverén és független létezésre, fejezzék ki szolidaritásukat Ázsia, a Közel Kelet, Afrika, Latin Amerika és Európa népeivel, melyek az imperialista megszállás, intervenció, beavatkozás és blokád ellen küzdenek.

A kommunista és munkáspártok köszönetet mondanak a Vietnami Kommunista Pártnak, Vietnam népének a vendégszeretetért és változatlan támogatásukról és szolidaritásukról biztosítják a vietnami népet a szocializmus felépítésében és védelmében.