Jól haladunk a választási felkészülésben

Jól haladunk a választási felkészülésben

Ülést tartott a Központi Bizottság

A múlt szombaton a Munkáspárt Központi Székházában ülést tartott a Munkáspárt Központi Bizottsága. A testület négy napirendi pontot tárgyalt meg. Újításként egy órás ebédszünet volt, ami lehetővé tette, hogy a párt országos és helyi vezetői több kötetlen eszmecserét folytassanak egymással.

A KB Thürmer Gyula elnök előterjesztésében tájékoztatót hallgatott meg az október 2-i népszavazás után kialakult belpolitikai helyzetről és a Munkáspárt tennivalóiról. A KB jóváhagyta a Munkáspárt Elnökségének október 3-i értékelését népszavazásról.

Karacs Lajosné alelnök a TTIP jelentőségéről és a november 8-i Országos Akciónap előkészületeiről szólt. Kiemelte, hogy terveink szerint a központi rendezvényre november 8-án délelőtt 10 órakor kerül sor a Külgazdasági és Külügyminisztérium épülete előtt. Megyei szervezeteink feladata az, hogy gyűléseket szervezzenek a megyei közgyűlések épülete előtt, továbbá minden választókerület központjának városi önkormányzata előtt.  A gyűléseken a központ által kiadott szórólap alapján ismertetni kell a Munkáspárt véleményét a TTIP-ről. A rendezvényeket követően az önkormányzatok vezetőinek, illetve képviselőiknek át kívánjuk adni a Munkáspárt véleményét tartalmazó levelet, amelyet a párt elnöke ír alá.

Hajdu József, az Elnökség tagja, a KB titkára tájékoztatást adott a választási felkészülés állásáról. Javaslatot tett Országos Pártértekezlet összehívására.

A Központi Bizottság 2017. február 18-ára Országos Pártértekezletet hívott össze a választási munka áttekintésére.