Fidel Alejandro Castro Ruz elvtársnak, a kubai forradalom történelmi vezetőjének

Fidel Alejandro Castro Ruz elvtársnak, a kubai forradalom történelmi vezetőjének

Havanna

Tisztelt Castro Elvtárs!

Európa keleti részéből, a Magyar Munkáspárt nevében írok Önnek, pártunk egész tagsága és a magam nevében. Forró, forradalmi üdvözletünket és a legjobb kívánságokat küldjük Önnek 90. születésnapján.

Ez a nap nem csupán Önnek és családjának, nem csupán a kubai népnek fontos és emlékezetes. Ezt a napot ünnepként köszöntik számos helyen, távol az Ön csodálatos hazájától. Ünnepeljük mi is, Magyarországon, abban az országban, amely mindig otthonaként várja Önt.

Engedjen meg egy személyes megjegyzést: életem egyik legnagyszerűbb pillanata volt, amikor Ön 1993 februárjában fogadta a Munkáspárt általam vezetett küldöttségét. Nehéz órákban hosszasan beszéltünk arról, milyen bizonytalanságban élnek az egykori szocialista országok és a világ népei. Megtiszteltetés volt személyesen is megismerni Önt és meghallgatni az Ön tanácsait.

Ön most is velünk van, Castro elvtárs, Amerika és az egész emberiség történetének részeseként, olyan személyiségként, aki határozott lépésekkel, méltósággal és becsülettel mozdítja elő a világ haladását. Ön egy nagyszerű eszmét képvisel, a szocializmus eszméjét. A szocializmusét, amely mindennél többet adhat az embereknek. Ön e nagyszerű eszme valóra váltásának szentelte életét.

A kubai forradalom, amely elválaszthatatlan az Ön nevétől, mind a mai napig fényt ad abban a sötétségben, amelyet a világkapitalizmus kényszerit a világra. A kapitalizmus, amely ragadozóként pusztít el mindent, ami szembeszegül vele. A kubai forradalom példa és erőforrás abban a harcban, amelyet hol a gazdasági szankciók, a rágalmak, a hazugságok ellen, hol a nyílt támadás ellen kell megvívnunk, hol pedig a mézes-mázos szavak ellen. Az Ön véleménye mindig is eszmei fegyverként szolgált.

A Magyar Munkáspárt mindig internacionalista szolidaritással figyelte Kuba sorsát. Mély tisztelettel tekintünk a kubai népgazdaság fejlődésére, műszaki-tudományos sikereire, kulturális és művészeti vívmányaira.

Nagy figyelemmel kísérjük mindazt, amit Ön tesz, Castro elvtárs, a forradalmi elmélet továbbfejlesztése érdekében.

Tiszta szívből kívánjuk. Castro elvtárs, hogy születésnapján érezze azt a szeretetet és tiszteletet, amelyet magyar barátai és elvtársai éreznek Ön iránt.

Éljen a kubai forradalom!

Éljen a proletár internacionalizmus!

Éljen a szocializmus!

Budapest, 2016. augusztus 13.

Thürmer Gyula
a Magyar Munkáspárt elnöke