Elítéljük az USA Kuba elleni politikáját, Kuba népével vagyunk

Kubai Kommunista Párt

Központi Bizottságának

Havanna

Kedves Elvtársak, barátaink!

A Magyar Munkáspárt a leghatározottabban elítéli az Amerikai Egyesült Államok politikáját, amely arra irányul, hogy külső erővel megsemmisítse a kubai forradalom vívmányait, felszámolja a kubai nép hat évtizedes munkájának eredményeit és rabszolgasorsba kényszerítse Kuba népét.

A Magyar Munkáspárt elfogadhatatlannak tartja az Amerikai Egyesült Államok által alkalmazott Helms-Burton törvényt. A kubai nép törvényesen vette kubai állami tulajdonba az egykori amerikai gyarmatosítók tulajdonát. Az államosítás hozzájárult a kubai nép törvényes érdekeinek érvényesítéséhez, a kubai ipar és mezőgazdaság fejlesztéséhez. A kubai népnek törvényes joga, hogy védelmezze a saját munkájával teremtett javakat.

A Magyar Munkáspárt elítéli a Trump-adminisztráció Kuba ellen hozott intézkedéseit. Az Egyesült Államok el akarja fojtani a latin-amerikai népek szabadságvágyát, meg akarja dönteni a kubai szocializmust, semmissé akarja tenni a venezuelai Bolivári forradalmat.

A Magyar Munkáspárt szolidaritásáról és támogatásáról biztosítja a Kubai Kommunista Pártot, az egész kubai népet. Mint mindig az elmúlt hatvan évben, most is a kubai nép oldalán állunk.

Felhívjuk a magyar társadalom haladó gondolkodású erőit, ítéljék el az USA Kuba-ellenes politikáját, álljanak ki Kuba függetlenségének és szuverenitásának védelme mellett.

Felhívjuk a világ kommunista és munkáspártjait: támogassuk minden erővel a kubai nép igazságos harcát.

Budapest, 2o19. május 3o.

Magyar Munkáspárt

Központi Bizottsága