A Magyar Munkáspárt és a Luxemburgi Kommunista Párt közös nyilatkozata

A Magyar Munkáspárt küldöttsége a Luxemburgi Kommunista Párt meghívására 2019. május 8–9. között látogatást tett Luxemburgban. A kétoldalú megbeszéléseken Thürmer Gyula, a Magyar Munkáspárt elnöke és Ali Ruckert, a Luxemburgi Kommunista Párt elnöke kifejezték pártjaik eltökéltségét, hogy tovább fejlesztik kapcsolataikat a marxizmus-leninizmus és a proletár internacionalizmus alapján, a kommunista és munkáspártok nemzetközi együttműködésének keretében.

A Magyar Munkáspárt és Luxemburgi Kommunista Párt részt vesz az idei európai parlamenti választásokon. Mindkét párt megítélése szerinte az Európai Unió jelenlegi formájában olyan szervezetet jelent, amelyet kizárólag azért hoztak létre, és azért működik ma is, hogy a bankok és a nagyvállalatok a lehető legnagyobb profitra tegyenek szert.

Mindkét párt meggyőződése, hogy ez az Európai Unió nem alakítható át reformok útján olyan szervezetté, amely a dolgozó emberek érdekeit fejezné ki.

A Magyar Munkáspárt és Luxemburgi Kommunista Párt küzd az Európai Unió militarizálása ellen. Fellép az Európai Unió migrációs politikája ellen, amely objektíve erősíti azokat az okokat, amelyek előidézik a tömeges elvándorlást Afrika, Ázsia és Latin-Amerika országaiból. Mindkét párt síkra száll olyan békés összeurópai együttműködési rendszer kialakításáért, melyben Európa mind a 48 állama egyenjogúan részt vesz.

A Magyar Munkáspárt és Luxemburgi Kommunista Párt fellép a NATO agresszív politikája ellen, határozottan tiltakoznak az ellen, hogy a NATO, az Európai Unió részvételével, május 9-én, a Szovjetunió népeinek a német fasizmus felett aratott Győzelme Napján, olyan hadgyakorlatot folytat, amely arra a feltételezésre épül, hogy Oroszország megtámadja a NATO egyik tagállamát, és ezért életbe lép az észak-atlanti szerződés védelmi cikkelye.

A Magyar Munkáspárt és Luxemburgi Kommunista Párt síkra száll az általános és teljes leszerelés mellett, követeli, hogy Magyarország és Luxemburg csatlakozzon az atomfegyverek teljes betiltását szorgalmazó ENSZ-egyezményhez.

A két párt teljes szolidaritásáról biztosítja azokat a népeket, amelyeket fenyeget az Egyesült Államok, a NATO és az Európai Unió agresszív politikája, és külön is szolidaritásukról biztosítják a szocialista Kubát és Venezuela haladó erőit.

Esch-sur-Alzette, 2019. május 9.