Gregor Gysi Budapesten: Mese habbal!

Gregor Gysi Budapesten: Mese habbal!

Gregor Gysi, az Európai Baloldali Párt újonnan megválasztott elnöke Budapestre látogatott, és találkozott az Európai Baloldal – Munkáspárt 2006 vezetőivel és a Szervezők a Baloldalért civil szervezet képviselőivel. Megállapították, hogy Európában általános jelenség a szociális jogok megnyirbálása, a neoliberális gazdaságpolitika nacionalizmussal és menekültek elleni propagandával elfedett erőltetése, valamint a szélsőjobboldali tendenciák erősödése. Hangsúlyozták a baloldal felelősségét a civil társadalom erősítésében, az oktatás és a kultúra kiemelt kérdésként való kezelését, a haladó munkásmozgalmi hagyományok megőrzésének szükségességét. – közölte az MTI.

Európai Baloldal: menedzselni a kapitalizmust

Nézzük csak a dolgokat mélyebben! Kikről is van szó? Az Európai Baloldali Pártot (EBP) 2004-ben hozta létre 15 párt.  Voltak közöttük baloldali szocialisták, mint a német Demokratikus Szocializmus Pártja (PDS), a marxizmussal lényegében szakító eurókommunista pártok, mint a Francia Kommunista Párt, de voltak marxista erők is, mint például a Magyar Munkáspárt. A Görög Kommunista Párt kezdettől fogva távol maradt az EBP-től. A Munkáspárt abból a megfontolásból lett az EBP egyik alapítója, hogy mindent meg kell tenni a munkásmozgalom pártjainak összefogásáért. Hamarosan kiderült azonban, hogy az EBP más irányba megy.

Gyorsan kiderült az is, hogy az EBP valójában a német és a francia párt kiegyezését jelentette arról, hogy az „európai baloldal megújulásának“ élére állnak. Az EBP első vezetője, Fausto Bertinotti a tőke elleni osztályharc helyett az „új európai politikai kultúrát” hirdette. Az EBP lényegében feladta a tőke elleni osztályharcot, valójában nem a tőkés rendszer legyőzését tekinti feladatnak, hanem a tőkés válság okozta problémák kezelését, a kapitalizmus menedzselését.

A Thürmer Gyula vezette Magyar Munkáspárt kilépett az EBP-ből. Magyarországon jelenleg a Munkáspárt-2006 tagja.

Gregor Gysi, 69 éves, kelet-német zsidó családból származik. Az egykori szocialista Németországban (NDK) lett ügyvéd. A szocialista NDK politikáját bíráló ügyvédként tett szert ismertségre, és lett az 1989-90-es rendszerváltás egyik közismert figurája. 1989-93 között vezette a Demokratikus Szocializmus Pártot (PDS), amely az egykori kelet-német kommunista párt romjain jött létre. A PDS mindig „baloldali szocialistának” vallotta magát. A német nagytőkének azzal tett nagy szolgálatot, hogy lekötötte a kelet-német területek elégedetlen és csalódott választóit, és nem engedte a valóságos kommunista erők térnyerését. 2007-ben a PDS egyesült egy tőkés párttal, így jött létre a Die Linke, a német Baloldali Párt. Gysi 2016-ban lett az EBP elnöke.

Az árulás nem segít

A Magyarországi Munkáspárt 2006 pártot közelebbről ismerjük. 2005-2006-ban ők voltak azok, akik kiléptek a mi pártunkból, a Munkáspártból. Pártunkat  nem tudták szétverni, bár jelentősen meggyengítették. Ezzel lehetetlenné tették, hogy a kapitalizmussal elégedetlen választók a Munkáspártban biztos pártot találjanak. A Vajnai Attila vezette párt lényegében az MSZP érdekeit szolgálta.

Az árulás nem sokat hozott nekik a konyhára. Az elmúlt 11 év alatt szinte eltűntek. 2006-ban 2006-ban Munkáspárt 2006 néven indultak. Baranyában tudtak megyei listát állítani, és Pásztó, Gyöngyös, Hódmezővásárhely választókerületében egyéni jelöltet. A listán 556 szavazatot kaptak, azaz 0,01 százalékot.

2010-ben változott a taktikájuk. Amikor a mi pártunk a kommunista nevet emelte magasra, ők Zöld Baloldal néven indultak. A bázisuk csökkent, csak Hódmezővásárhelyen és Pásztón tudtak egyéni jelöltet állítani. 1425 szavazatot kaptak.

2014-re saját nevüket kibővítették, így lett a párt neve „Magyarországi Munkáspárt 2006-Európai Baloldal”: Két egyéni jelöltet tudtak állítani (Szigetvár és Hódmezővásárhely) és 390 szavazatot kaptak.

2016-ban a salgótarjáni polgármester-választásokon nyíltan az MSZP jelöltjét támogatták, és szorgalmasan agitáltak a Magyar Munkáspárt jelöltje ellen.

***

Az európai kapitalizmus válságban van, és a tőke erői a válságot a dolgozó tömegekkel fizettetik meg. Lehet erősíteni a civil társadalmat, de ettől a kapitalizmus még kapitalizmus marad. Az oktatás és a kultúra sem fogja a tőke lényegét megváltoztatni. Az Európai Baloldali Párt és magyarországi barátai azt az illúziót terjesztik, hogy a kapitalizmust alapvetően meg lehet változtatni, és a tőkés társadalom intézményei, beleértve az EU-t, a dolgozókat fogják szolgálni. Mese habbal! Nem fogják! Ahogyan a görög miniszterelnök, Ciprasz is csak becsapta a dolgozókat. A kapitalizmust meg kell szüntetni, a tőkét le kell győzni, új közösségi társadalmat kell teremteni. Ez a munkáspártok feladata, és nem a kapitalizmussal való megalkuvás. Nincs más út.