Nem lehet több mint három millió magyar akaratát sutba dobni

A Munkáspárt Elnökségének állásfoglalása

1.Október 2-án népszavazás volt Magyarországon.  A népszavazást a magyar kormány kezdeményezte. Egy kérdés szerepelt: “Akarja-e, hogy az Európai Unió az Országgyűlés hozzájárulása nélkül is előírhassa nem magyar állampolgárok Magyarországra történő kötelező betelepítését?” A népszavazásban a 8,2 millió választóból 3,5 millió vett részt, azaz 43.9 százalék.

2.A népszavazás jogilag nem érvényes, mivel a résztvevők aránya nem érte el az 50 százalékot. Ugyanakkor vitathatatlan politikai jelentősége van annak, hogy a szavazók 98 százaléka, mintegy 3.28 millió ember nemet mondott a kötelező betelepítésre. Nem értünk egyet azokkal, akik a népszavazás jogi érvénytelenségére hivatkozva elvetik annak politikai jelentőséget.

3.A népszavazás is tükrözte, hogy az európai kapitalizmus továbbra is válságban van. A migránsprobléma a tőkés válság megnyilvánulása, csakúgy, mint az EU jövőjéről a tőkésországok különböző csoportjai között folyó vita és küzdelem.
A magyar tőkésosztály nem tudja eldönteni, hogyan reagáljon erre. A konzervatív erők önálló magyar útról, a nemzeti kormányok szerepének növeléséről beszéltek, miközben továbbra is kiálltak az EU-tagság mellett. A szociáldemokrata és liberális erők szerint a jövő az “európai egyesült államok” megteremtése, a nemzeti államok teljes beolvadása az európai nagytőke által diktált rendszerbe.
4.A népszavazás megmutatta, hogy a tőkés pártok számára a népszavazás nem több, mint a hatalomért vívott harc eszköze. A Fidesz és a kormány vitathatatlan nemzeti törekvései mögött mind végig ott volt a szándék, hogy megerősítsék a jelenlegi konzervatív kormány pozícióit. A szociáldemokrata és liberális pártokat a nemzeti kérdések egyáltalán nem érdekelték. A népszavazást csak arra használták, hogy támadják, aláássák a jelenlegi kormányt, és annak vezetőjét. A Jobbik nemzeti ügyről beszélt, de folyamatosan kifogásokat keresett, ezzel gátolta a népszavazás sikerét.
5.A Magyar Munkáspárt támogatta a népszavazást. Azt a véleményt képviseltük, hogy a tőkés viszonyok között a népszavazás csak korlátozott eszköz a dolgozó tömegek számára, de ezt az eszközt is meg kell ragadni, ha lehetőség van rá.

6.A Magyar Munkáspárt kihasználta a polgári demokrácia adta lehetőségeket. Az ország számost városában tartottunk gyűléseket. Éltünk a tőkés média kínálta lehetőségekkel. A Munkáspárt hosszú idő óta nem szerepelt annyit a médiában, mint az elmúlt hetekben. Ez vitathatatlanul növelte a párt ismertségét.

7.Világos álláspontot foglaltunk el a migránsügyben. Hangsúlyoztuk, hogy a migránsok tömeges betelepítése gazdasági, szociális és kulturális fenyegetést jelent. Emberileg együtt érzünk, a háború elöl, a jobb élet reményében menekülő migránsokkal, de a segítség nem az, hogy befogadjuk őket. Az EU tőkés köreit, akik egyben a NATO vezető körei is, kell arra kényszeríteni, hogy abba hagyják a háborút Szíriában, Afganisztánban és másutt, ott teremtsenek normális életfeltételeket az ott élő népek számára. A népszavazási kampány megmutatta, hogy a magyar emberek üdvözlik a Magyar Munkáspárt álláspontját.

8. A Magyar Munkáspárt ismét megmutatta, hogy egyszerre  vagyunk baloldali és  nemzeti párt, Magyarország népének, Magyarország dolgozóinak akarunk jobb életet teremteni.  Összekapcsoltuk a nemzeti függetlenség védelmét, az Európai Unió elleni küzdelemmel, a dolgozó emberek szociális jogainak védelmével. Határozottan megmutattuk, hogy a dolgozó emberekért mi küzdünk, és nem a magukat baloldalnak nevező szociáldemokrata és liberális pártok.
9.A Magyar Munkáspárt folytatja a harcot a kapitalizmus ellen. Meggyőződésünk, hogy a dolgozó emberek életet csak akkor tudjuk gyökeresen jobbá tenni, ha legyőzzük a kapitalizmust, a tőke uralmát, és olyan társadalmat teremtünk, ahol nem a pénz számít, hanem maguk az emberek. A kapitalizmus válságát nem lehet a kapitalizmusban megoldani. Új közösségi társadalomra, szocializmusra van szükség.
10. November 8-án a Magyar Munkáspárt országos akciónapot tart. Elítéljük az Amerikai Egyesült Államok és az Európai Unió között kötendő Transzatlanti Kereskedelmi és Beruházási Egyezményt (TTIP). Követeljük, hogy a magyar kormány ne írja alá sem a TTIP-t sem a Kanada és az EU közötti szabadkereskedelmi egyezményt (CETA).
Továbbra is indulunk az időközi választásokon. Világos és egyértelmű választási lehetőséget kínálunk mindazoknak, akik elégedetlenek a parlamenti pártokkal.